Centar Novog Doba (CND) naziv je udruge koju je osnovao Darko Göttlicher (rođen 1946. u Zagrebu)[1] s ciljem duhovnog buđenja čovječanstava, pomaganja u prevođenju u višu dimenziju života, apeliranja na duhovnoj punoljetnosti čovječanstva u kojoj mu religije više nisu potrebne: „Djetinjstvo je prošlo“[2]. Centar je podružnica anglosaksonskog (Američkog, Seneca, Maryland, i Engleskoga, Porloc, Minehead) The Solar Quest[3], o kojemu čitamo:

 The Solar Quest donosi otkrivenja koja današnji ugroženi svijet najhitnije mora čuti:

Otkrivenje da Bog djeluje da bi Zemlji ispravio ono što smo joj krivo učinili.

Otkrivenje da možemo sudjelovati u obnovi Zemlje u njeno izvorno uzvišeno stanje.

Otkrivenje da su sve religije i filozofije prošlosti prevladane i preoblikovane zbog sadašnjeg Božjeg djelovanja.

The Solar Quest nudi izravan put za one koji traže mir uma. To čini pomažući im razumjeti Božju Moć i pokazujući im kako je kreativno koristiti u njihovim svakodnevnim životima u skladu s Božjim Zakonima.

Učenja koja nudimo dolaze od Boga, preko onih koji opstoje u višim prostorima i brinu o našem svijetu.[4]

U Hrvatskoj 1990. godine, kao dvomjesečnik, počinje izlaziti Otkrivenje – časopis za pitanja Novog doba (časopis je iste godine upisan u evidenciju javnih glasila pod brojem 1047), u izdanju Centra Novoga doba (The New Age Centre – The Solar Quest), čiji urednik je bio Darko Göttlicher, a među članovima uredništva navode se njegova supruga Jadranka Göttlicher, Vesna Krmpotić, Tatjana Glavač, Boris Božidar, Mirjana Granik, Verica Ćosić, Zorica Vesić, Zrinka Blažević, Boris Baždar, Marijan Sviličić, Goran Svrdlin, Dora Vugrin, Ingrid Gabelić, Katja Ina Miošić, Željka Horvat i Željko Vilotijević. Svrha časopisa predstavljena je u uvodniku njegovog prvog broja:

 Ovaj će list donositi Otkrivenja u kojima će o našem vremenu i životu govoriti Bog, Krist, Marija, Arhanđeli, silni Moćnici nebeskih prostora, Anđeli, veliki Učitelji, pripadnici Velikog Bijelog Bratstva, mnogi Božji Služitelji i posrednici. Iznosit ćemo sve što se događa u najznačajnijim centrima Novoga doba u svijetu, uz obavijesti o najnovijoj literaturi. Na pragu smo ulaska u novu dimenziju života.[5]

Časopis je, zapravo, mozaik sastavljen od ulomaka probranih iz preobilne okultne literature koja donosi objave o neizbježnom Novom dobu. Objave su poruke panteona bestjelesnih bića duhovnih svjetova, od teozofskih Uzašlih Majstora, preko vanzemaljaca, pa sve do Isusa Krista i anđeoske hijerarhije:

 Iskupiteljskom planu Isusa Krista pridružila su se i bića iz dalekih svjetova. To su naša braća finije materijalnosti, koja su si stavila u zadatak da pomoću čiste ljubavi prema bližnjemu i nesebičnošću pročišćavaju i profinjuju svoju materijalnu strukturu. Uz pomoć te duhovne aktivnosti oni istovremeno izgrađuju svoj planet-domovinu i podižu ga u čišće dimenzije.[6]

Poruke su, dakle, primljene kanaliziranjem, i međusobno su vrlo bliske, obuhvaćaju glavne ideje New agea. Jedna, koja potječe od bestjelesnog bića imenom Ouvele, a primljena je sedamdesetih godina prošlog stoljeća, vrača nas na prevaru s prvih stranica Biblije: „Želim ponoviti ono na što su Vaša Braća željela ukazati, da je svijet ušao u Novo doba ili u novo stanje svijesti, u kojem će ljudi shvatiti da mogu biti bogovi.“[7]  U drugoj slušamo o žurnom pozivu upućenom čovječanstvu na buđenje i svjestan rad na ubrzanju dolaska Novog doba:

 Ovo je vrijeme krize na planeti Zemlji. Staro doba umire i rađe se Novo doba. Oni koji imaju oči da bi vidjeli i uši da bi čuli, uvelike mogu primijetiti njihovo odvajanje. Vibracije Novoga doba su ubrzane. One struje kroz Zemlju poput silnog vihora, razarajući sve što ne mogu uzdići u svoje moćno kretanje. Čovjek mora preobraziti svoj ograničeni materijalni život u duhovnu svijest prije negoli krene naprijed s novim duhovnim dobom. Ljudi koji će pomagati u prevođenju čovječanstva žive su svijesti, stopljene podsvijesti s istinskim, duhovnim razumom. Ovo je vrijeme poduzimanja i svladavanja. Uspavani umovi koji idu u neizvjesnosti zasjenjene vizije uzmiču, postavši izgubljeni u kaosu umirućeg doba.[8]

Legija bestjelesnih bića vapi za kanalima kroz koja će se spustiti na Zemlju, podsjećajući da se kanalom postaje kroz proces inicijacije, putem kojega se usklađuje svijest pojedinca s kozmičkom sviješću. „Kada je jedan učenik primljen, time je stvoren jedan kanal kroz kojega mu se njegov Učitelj (Master) može objaviti.“[9] Zato je od presudne važnosti surađivati s okultnim silama, otkrivaju „duhovi vodiči“, pozivajući svakog pojedinca da postane njihov kanal, medij:

 Otvorite se našoj snazi: samo u tom slučaju moći ćemo djelovati kroz vas. Vaš je zadatak da čistite i proširujete kanal kroz kojega mi – vaše pravo Jastvo – djelujemo u svijetu sjena. Trudite se da taj kanal svakim danom bude sve čišći, jači i u svakom pogledu sve pogodniji za naše otkrivenje. (…) Što se više otvarate našem utjecaju, to ćete jasnije spoznavati, shvaćati i postajati svjesniji da ste jedno s nama.[10]

Cijeli jedan Dodatak časopisu „Otkrivenja“, pod naslovom Probudite se djeco svjetlosti, posvećen je pripravi za skori dolazak „Učitelja“ svijeta: „Veliki Gospodar Ljubavi će uskoro doći (…). On će doći prije nego što se misli: već broji sate koji Ga još dijele od vanjskog svijeta.“[11] Mnoštvo pokreta marljivo pripravljaju teren za njegov dolazak: „Učite svijet da Ga vidi kako se otkriva u širenju bratstva među ljudima, na čemu se sada radi u mnogim pokretima. (…) Upotrijebite sve svoje snage da bi ojačali Njegov utjecaj i pripremite Njegov put na svaki mogući način.“[12]

Drugi izvori[13] na čije se objave priziva Centar Novog Doba su kanalizirana djela  Edgarda Caycea, The Urantia Book, Tečaja Čuda, kojima nije stran nauk o karmi i reinkarnaciji, prevladavanje dualizma i monistički svjetonazor: „Ja sam vaš Učitelj (Master): ja sam i više od toga: jer ja sam vi sami – a vi ste ja sam“[14]. I na drugom mjestu:

 Osjetite sebe u svakom atomu svoje okoline, u čovjeku i životinji, u elementima i ritmu. (…) Sve je Jedno, životinje su Njemu jednako blizu kao i visoko razvijena bića.  Univerzalno Srce kuca i u najnižem obliku života: u svemu što živi, osjeća i diše Veliki Otac.[15]

Milenaristički mentalitet zrcali se već od prvog broja časopisa: „Pamtite da radite za Novo, za Novo doba, za ono što će biti. Bilo je već doba Akvarijusa, ali od samoga početka vremena nikada pri tome nije bilo Novoga.“[16] Poruke koje se pripisuju Isusu Kristu daleko su, i nemaju ništa zajedničko s Isusom Kristom u Bibliji, kako ju dva tisućljeća tumači Crkva, što je razvidno iz slijedećeg odlomka:

 Zlatno doba o kojem sam vam govorio je vrijeme u kojem će se uobičajena čvrstoća stvari morati mijenjati. Ono što je tisućljećima bilo nevidljivo kao Duh ili kao nebesa, postat će vam znatno stvarnije. Mogućnost vaših osjetila bit će proširena i stopit će se sa sviješću o nevidljivim stvarima, stvarima koje prije niste mogli ni zamisliti ni doseći. (…) Znati izravno iz kozmičkih prostora je najveće iskustvo od svih, i mnogi će postići ovo senzitivno, intuitivno stanje.  Mnogi će opet učiti od Onih koji su ovladali ljubavlju, iz prije nevidljivih područja – mjesta s kojima će vam se dopustiti da dođete u dodir u Novome dobu, budete li iskazivali ljubav i služili jedinom uzvišenom Stvoritelju. (…) Oni koji ne ulaze u svakodnevnu meditaciju, združujući se bar jednom tjedno s drugima u zajedničkoj meditaciji, neće moći doseći ovu višu razinu mogućnosti i duhovnog dobra koje ona sobom nosi. (…) Budite sigurni da će vam uloženo vrijeme i prednost donijeti veliku nagradu, jer zaista u nebu postoji plan za rast čovječanstva i njegov duhovni razvoj. To omogućava ozbiljnim učenicima duhovnoga da se sada brže razvijaju i da dosegnu visine ljubavi i unutarnjeg mira, što bi inače prije dvije ili tri decenije bilo nemoguće. Ovo je naš dar onima iz reda čovječanstva, koji su prepoznali svoj cilj i idu naprijed, prožeti ovom povećanom vibracijom energija i svjetlošću. (…) Vrijeme provedeno u meditaciji izgradit će tu komunikacijsku vezu svjetlosti i više energetske vibracije, što vas više nikada neće pustiti kada je veza jednom uspostavljena. Pridružite nam se, stoga, u ovom uzvišenom trenutku razvoja čovječanstva. Stupite u dodir s vašim unutrašnjim učiteljem i vašom dušom, koji tada mogu djelovati kao golema razvodna ploča uz koju možete doći u dodir s nevidljivim bićima poput mene. Upamtite da taj komunikacijski sistem morate izgraditi vi, sa Zemlje. Možete napraviti plan, ali morate ga izabrati i ostvariti. To je jedini način da se „spasite“ ili da budete rođeni u Božjem Kraljevstvu. (…) Nije važno kojoj religiji pripadate, pripadate li uopće ikojoj; ono što je sada važno je samo vaša voljnost da budete korisni, da služite… i da budete voljni učiti. Ovo su jedina dva kriterija za dobrovoljce Armade Ljubavi. Ako ste voljni  u č i t i  i  s l u ž i t i, tada vas pozdravljam dobrodošlicom u široko rasprostranjeno tijelo plemenitih duša koje žele svoju Majku Zemlju očistiti od negativnih misli smrti, razaranja i zla, što čovječanstvo nanosi drugim oblicima života. Ovo je vrijeme preobraženja Zemlje, te stoga morate biti službenici Svjetlosti, ili ćete doživjeti duhovni nazadak.[17]

 Iz ovog poduljeg odlomka razvidno je da takozvani Isus kao jedini grijeh (kojega priznaje New age) navodi ekološko onečišćenje, odnosno devastaciju Majke Zemlje. Pripadnost religiji nije važna, nego pripadnost Isusu Kristu, insinuirajući takvom podjelom neovisnost između Krista i Crkve, kao da Crkva ne bi bila Kristovo mistično Tijelo, čija je on Glava. Na drugom mjestu „duhovni učitelj brat Emanuel, Kerubin Božanske Mudrosti, jedan od četiri Anđela Božjeg Zakona“[18] zauzima još nepomirljivije gledište prema religijama, pripisujući im uzrok razdora: „Kod nas ne postoje crkve kao kod vas. Mi znamo da razne vjeroispovijesti samo dovode do razdora.“[19] U nastavku, isti Emanuel, poziva da čovječanstvo u Novo doba stupi slobodno od svih religija:

 Ako uklonite sve vjeroispovijesti i granice i pružite si ruke kao braća, ako će vaš sadržaj života biti ljubav umjesto mržnje, prijateljstvo umjesto neprijateljstva, bratstvo umjesto intelektualnih težnji, tada će se Božja zakonitost uzdići u duši i preoblikovati vašu strukturu kao i sve što ste stvorili.[20]

Jedina tehnika za uspostavljanje individualne (osobne) komunikacije s duhovnim svijetom (i Isusom) jest meditacija, to kućna: „Nećeš morati ići daleko, do nekog hrama da bi Me obožavao, već možeš osjećati tu, u hramu svoga srca“[21]. Pojedinac se osjeća kao misionar, specijalno izabrana osoba koja radi na spasenju svijeta. Riječ je ovdje o pseudoreligiji, ili falsificiranoj religiji koja, poput falsificirane novčanice, izgleda identična pravoj, ali iza nje stoji zavodnički duh, duh Antikristov, na kojega je Isus više puta upozoravao u Evanđelju. „Ako vam tada tko rekne: ‘Gle, evo Krista!’ ili: ‘Eno ga!’ – ne povjerujte! Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane. Eto, prorekao sam vam“ (Mt 24,23-25).[1] Savjetnik potpredsjednice Vlade RH (1996.-2001.), tajnik Povjerenstva Vlade RH za ljudska prava (2000.), predstojnik Ureda za ljudska prava (2001.), član Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (2002.).

[2] CND, Probudite se djeco svjetlosti – Dodatak časopisu „Otkrivenja“ – časopis za pitanja Novog doba, Zagreb 1991., 59.

[3] O bratstvu „The Solar Quest“ vidi: http://www.thesolarquest-theonlyway.com/ (4. siječnja 2013.). Usp. također: http://content.yudu.com/Library/A1ukvw/ActivationTheSolarQu/resources/4.htm (6. siječnja 2013.).

[4] „Otkrivenja“, br. 1 (1990) 23.

[5] Isto, 1.

[6] CND, Mi iz drugih dimenzija – Dodatak časopisu „Otkrivenja“ – časopis za pitanja Novog doba, Zagreb 1991., 5.

[7] „Otkrivenja“, br. 2 (1990) 31.

[8] Isto, 9.

[9] CND, Probudite se djeco svjetlosti – Dodatak časopisu „Otkrivenja“ – časopis za pitanja Novog doba, Zagreb 1991., 54.

[10] Isto, 53.

[11] Isto, 11.

[12] Isto, 13.

[13] „Otkrivenja“, br. 2 (1990) 23-26.

[14] CND, Probudite se djeco svjetlosti, 7.

[15] Isto, 21-22.

[16] „Otkrivenja“, br. 1 (1990) 3.

[17] Isto, 16-17.

[18] CND, Mi iz drugih dimenzija, 5.

[19] Isto, 12.

[20] Isto, 34.

[21] Isto, 33.

ZATVORI »