EKUMENSKA MOLITVA

[Preuzeto sa: http://spiritodiassisi.wordpress.com/hrvatski/ (14. rujna 2012.).]

Ova se molitva temelji na tri sukladne zamisli. Molitva je ponajprije povezana sa Svjetskim danom mira, u šutnji. U molitvi se doista otkriva što je to šutnja i što je grijeh. Molitva je zamišljena u okviru različitih »pravaca«. Čitanja usmjeravaju i određuju novu samobitnost: »samobitnost poslanika mira i pomirenja« koji su sposobni prekinuti šutnju noseći na sebi tau – treća sastavnica oko koje se molitva odvija – znak ispunjavanja Božje volje.

Uvod

Ekumenska molitva

»Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.« (Mt 18,20)

»I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.« (Iv 14,13)

Ovi reci Svetoga pisma najsnažnije ohrabruju svakoga kršćanina koji teži miru: sam Krist nas poziva da se u njegovu imenu, u njegovoj nazočnosti, ujedinimo u zajedničkoj želji za mirom ostavljajući po strani, na trenutak, ono malo što nas međusobno dijeli. Sljedeći obrazac molitve za ekumenski susret, koji je sastavio fra Brian Terry (fratar iz Atonementa), može poslužiti da pobudimo žarku želju za izgradnjom mira u svojemu vremenu i da u tome ustrajemo.

Zvona pomalo zvone dok ulaze sedmorica predvoditelja. Odabran je broj sedam jer naznačuje sliku eshatološke gozbe na kojoj će svi narodi biti pozvani za isti stol nebeskoga Jeruzalema. Kao podsjetnik možemo pogledati prizor iz katakomba svetoga Kalista i freske prvih kršćana. Broj sedam smatrao se znamenkom savršenstva, brojem ispunjenja.

Okupljanje u tišini

Predvoditelj 1: Sabrani smo ovdje, u šutnji, u zajedništvu sa svima koji mole u Asizu. Ova naša šutnja, ovdje… odjek je šutnje svjetskih čelnika koji šute, čiji se glas ne čuje i ne rade za mir. Odjek je i naših šutljivih zajednica koje su previše zauzete svojim probitkom da bi se dale na djelo mira. Odjek je i naših šutljivih srca koja su zaboravila darove kojima ih je Bog obdario.

Mi nismo stvoreni za šutnju. Uvijek se moramo podsjećati da smo doista dar jedni drugima upravo time što potječemo iz najrazličitijih usmjerenja.

Poziv na molitvu hvale i zahvaljivanja

Poziv na hvalu potiče nas da svoja gledišta i svoje podrijetlo promatramo kao dar. Ovaj poziv na hvalu temelji se na molitvi američkih domorodaca, a prilagodio ju je fra Paul Ojibway, SA.

Stavi se tamjan na žeravu prije nego što predvoditelji počnu čitati tekst.

Predvoditelj 2: Stvoritelju Istoka, prinosimo ti ovaj dar u čast zore novoga dana. Zahvaljujemo i iskazujemo čast narodima Istoka: njihov život i njihove duhovne predaje uče nas kako živjeti. Svi mi želimo prihvatiti izazov na novi početak i pronaći radost hodeći svojim putem u svakodnevnome rađanju svjetla. Daj da naučimo obnavljati svoj duh te pronalazimo nove načine skrbi za sebe i za druge. Hvala za rođenje svakoga novoga dana.

Predvoditelj 3: Stvoritelju Sjevera, prinosimo ti ovaj dar u čast borbe i ustrajnosti u zimskim danima. Zahvaljujemo i iskazujemo čast narodima Sjevera: njihov život i njihove duhovne predaje uče nas kako živjeti. Svi se mi želimo suočiti s izazovima ovoga složena i zbrkana vremena. Daj da uzmognemo pronaći snagu i smisao života u susretima s tobom i s bližnjima i učini nas sposobnima da pronalazimo nove načine da se uzajamno podupiremo i ohrabrujemo svaki put kada osjetimo da smo odlutali.

Predvoditelj 4: Stvoritelju Juga, prinosimo ti ovaj dar u čast rađanja koje se događa svakoga proljeća. Zahvaljujemo i iskazujemo čast narodima Juga: njihov život i njihove duhovne predaje uče nas kako živjeti. Svi mi želimo pronaći snagu i okrepu u čudesnu izobilju života. Daj da naučimo svaki dar primati s poštovanjem, čašću i poniznošću i učini nas sposobnima da plodimo razumijevanjem i da ohrabrujemo nove čelnike. Hvala za dar svake osobe koja je odabrala slijediti Krista.

Predvoditelj 5: Stvoritelju Zapada, prinosimo ti ovaj dar u čast završetka svakoga dana, kao ispunjenja naših svakodnevnih dužnosti. Zahvaljujemo i iskazujemo čast narodima Zapada: njihov život i njihove duhovne predaje uče nas kako živjeti. Svi mi želimo nadići strah pred onim što završava krajem dana i svakoga godišnjeg doba tako da međusobno dijelimo mudrost koju smo stekli hodeći tvojim putem. Daj da, u svojemu mraku, uzmognemo nalaziti snagu te tražiti novu zoru u čekanju i nadi da ćemo postići puninu srca, pameti i duha.

Predvoditelj 6: Stvoritelju Zapada, prinosimo ti ovaj dar u čast naše majke Zemlje koja nas krijepi u svemu: za darove živućih stvorova, za sve što raste da nas hrani, za elemente koji nam omogućuju život: svjetlo, voda, zrak, vatra. Zahvalni smo jer nam uvijek daješ sve što je potrebno da živimo časno, s poštovanjem, dostojno i ponizno. Mi nismo u stanju stvoriti to što nam ti daješ u obilju u svakomu godišnjem dobu. Molimo te da se naučimo skrbiti za tvoje darove tako da budemo samo djelitelji tih darova. Daj da naša srca zahvalno pjevaju hvalospjev što u svakome naraštaju u tebi nalazimo svoje prebivalište i svoje utočište.

Predvoditelj 7: Stvoritelju nebesa, prinosimo ti ovaj dar radosti u svojim dušama dok plešemo među zvijezdama i spoznajemo tvoju ljubav, tvoju skrb i tvoju sućut. Molimo te da primiš naše molitve od Istoka do Zapada, od Sjevera do Juga, od dubina do visina tvojega stvorenja. Daj da u dubini svojega bića opet pronalazimo snagu za život u zajedništvu, kao braća i sestre, dar tvojega stvaranja. Molimo te da možemo zajedno hoditi putem koji vodi u tvoju kuću, u svako doba i u svakome naraštaju.

Svi nazočni čitaju zajedno:

Stvoritelju naš, od Istoka do Zapada daj nam mir. Stvoritelju naš, od Sjevera do Juga daj nam mir. Stvoritelju naš, od visina do dubina daj nam mir. Stvoritelju naš, od rođenja do smrti daj nam mir. Stvoritelju naš, od podjela do pomirenja daj nam mir. Stvoritelju naš, od sumnje do nade daj nam mir. Stvoritelju naš, od otuđenja do jedinstva daj nam mir. Stvoritelju naš, od žrtve tvojega Sina do milosti tvojega Duha daj nam mir, sada i uvijek, u vijeke vjekova. Amen.

Riječ Božja

Predvoditelj 1: Sada pustimo da Božja riječ prekine šutnju i odjekne na sve strane tako da bi svaki čovjek mogao čuti Radosnu vijest i hoditi u Božjemu miru i dobrohotnosti.

Ovako govori Gospodin:
»Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama! Kakvu kuću da mi sagradite i gdje da bude mjesto mog prebivališta?

Tâ sve je moja ruka načinila i sve je moje« – riječ je Gospodnja.

»Ali na koga svoj pogled svraćam?

Na siromaha i čovjeka duha ponizna koji od moje riječi dršće.« (Iz 66,1–2)

Evanđelja govore

Na Evanđelje svi zapjevaju Aleluja ili neki drugi poklik. Dok se pjeva Aleluja, čitači Sjevera, Juga, Istoka i Zapada istupe naprijed da navijeste Riječ na sve četiri strane svijeta.

Predvoditelj 2: Mt 12,15–21

Predvoditelj 3: Mk 9,14–29

Predvoditelj 4: Lk 6,37–42

Predvoditelj 5: Iv 7,37–39

Razmatranje

Izabrati jednu osobu da održi kratko razmatranje.

Traženje oproštenja

Predvoditelj 6: Braćo i sestre, molimo ne samo za mir u našemu svijetu, već da i mi sami budemo tvorci mira koji je potreban našemu svijetu. Trebamo međutim moliti oproštenje što svaki put nismo vršili volju Božju. Sjetimo se da ponajprije trebamo moliti oproštenje da nama bude oprošteno. Ispovjedimo dobrotu Boga, našega Oca, i ispovjedimo svoje grijehe da uzmognemo zadobiti oproštenje milostivoga Boga. Ispovjedimo da smo šutjeli umjesto da smo slušali Božju riječ i čuli krik Božje djece koja su žrtve nepravde. (Prilagođeno prema obredu Pokorničkoga slavlja.)

Predvoditelj 7: S pouzdanjem se pomolimo Kristu, našemu Otkupitelju. On je Pastir Dobri koji nas traži kada zalutamo u grijehu i radostan nas k sebi vraća.

Nakon svakoga zaziva svi odgovaraju: Gospodine, pomiluj nas!

 • Po svojoj smrti, s Ocem si nam darovao spasenje. Gospodine, pomiluj nas!
 • Umro si i uskrsnuo i sjediš zdesna Ocu i nas zagovaraš. Gospodine, pomiluj nas!
 • Upozorio si nas da griješeći jedni protiv drugih griješimo protiv

Gospodine, pomiluj nas!

 • Ti koji si bogat postao si siromahom radi našega spasenja; daj da živimo u jednostavnosti da bismo uzmogli postati bogati Gospodine, pomiluj nas!
 • Došao si na svijet da spasiš grešnike; sve nas danas spasi i učini nas svjedocima tvoje Radosne vijesti svim Gospodine, pomiluj nas!
 • Predao si sama sebe za spasenje svih; daj da uzmognemo darivati sebe i tako postati tvojim poslanicima izmirenja, ozdravljenja i služenja. Gospodine, pomiluj nas!
 • Isuse, ti si put k Ocu; oprosti nam što smo sablaznili najmanje umjesto da smo izgrađivali putove Gospodine, pomiluj nas!
 • Uništio si smrt i donio svjetlo svakome životu; ispuni naša srca obiljem Duha Svetoga. Gospodine, pomiluj nas!
 • Umro si da oni koji vjeruju u tebe ne umru nikada, nego da imaju život vječni; daj da umremo svojoj ravnodušnosti, sebičnosti, gorčini i krutosti. Gospodine, pomiluj nas!
 • Imaš vlast otpuštati grijehe na zemlji; daj da osjetimo teret svojih grijeha da bismo shvatili veličinu tvoje Gospodine, pomiluj nas!
 • Doći ćeš suditi žive i mrtve: pomozi nam da ustrajemo u tvojoj službi do dana tvojega Gospodine, pomiluj nas!

Predvoditelj 6: Molimo sada Boga Oca da oprosti naše grijehe i da nas učini sposobnima da oprostimo onima koji su se o nas ogriješili.

Svi:

O, uzvišeni i slavni Bože, rasvijetli moje srce!

Daj mi pravu vjeru, sigurnu nadu, savršenu ljubav, duboku poniznost, osjet i spoznaju da opslužujem tvoje zapovijedi. Amen.

(Molitva svetoga Franje pred raspelom u crkvi svetoga Damjana)

Obred poslanja

Tau je odavno poznat znak. Zapaža se po raznim mjestima u području mediteranske kulture. U feničkome i u hebrejskome jeziku tau je zadnje slovo abecede i tako označava ispunjenje. U hebrejskome tau je t ili slovo u obliku križa. A budući da je tau prvo slovo Tore, zakona koji daje spasenje, postao je kraticom, razumljivom na prvi pogled, da označi zakon i spasenje. Za grčki alfabet tau je devetnaesto slovo, križolika oblika, a smatralo ga se znakom života i uskrsnuća; često ga se pridruživalo osmome slovu theta koje označava smrt da bi se naznačio ciklus ljudskoga života. Prorok Ezekiel je imao viđenje da su znak saveza, vjere i spasenja oni koji su bili označeni znakom tau (Ez 9,4).

U Crkvi prvih stoljeća tau se koristio kao znak vršenja i ispunjenja volje Božje na zemlji po poslanju Isusa, Sina Božjega. Kao znak tau je povezan s egipatskim pustinjakom iz III. stoljeća, sv. Antunom, kojega se smatra ocem monaštva. Sv. Antun je često prikazivan s tau na leđima ili s tau nacrtanom na njegovu plaštu.

Ali sveti je Franjo Asiški poznat kao svetac koji je proširio tau po cijelome svijetu. Pripovijeda se da je Franjo bio u Rimu, vjerojatno prilikom Četvrtoga lateranskog sabora, i da je čuo papu Inocenta III. kako govori o Ezekielu i o značenju znaka tau. Franjo je usvojio taj znak u kojemu se odmah prepoznao. Obraćenje, spasenje, vjernost Riječi i volji Božjoj – upravo je to Franji bilo najviše na srcu. Tau je tako postao znakom Kristova križa i poprimio značenje oproštenja i mira. Kaže se da je Franjo sebi načinio odjeću u obliku znaka tau, da zagrli križ u njegovu duboku značenju života, oproštenja i spasenja. Oblačeći svakoga dana redovničku odjeću u obliku tau, fratri tako imaju biti živi tau, razapeti, koji hodi da podsjeti svijet na Božju ljubav i milosrđe.

Propovijedanjem Riječi Franjo je proširio tau u kršćanskome svijetu kao znak svakodnevnoga obnavljanja krsnoga poziva »da se odjenemo u Krista« i da vjerujemo Radosnoj vijesti. Možda je upravo po putujućemu propovijedanju riječi Božje tau postao polazištem, znakom koji imamo slijediti!

Danas, kada smo se sabrali da molimo za mir, tau nas potiče da u jedinstvu živimo obraćenje, ispunjenje Božje volje, u Duhu Božjemu, Duhu mira i opraštanja. Danas smo mi dužni i odgovorni da svijetu budemo polazišnom točkom i da pozovemo sve ljude na vjernost savezu ljubavi s Bogom.

Poslanje u duhu znaka tau

Predvoditelj 4: Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! (Mt 5,9) Oni su istinski mirotvorci koji, poradi ljubavi Gospodina našega Isusa Krista, u svemu što trpe u ovome vijeku čuvaju mir u duši i u tijelu. (XV. opomena sv. Franje)

Predvoditelj 3: Trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! (Ef 4,3–6)

Predvoditelj 2: Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. (Dj 2,42 – Tema Molitvene osmine za jedinstvo kršćana 2011.)

Predvoditelj 1: I reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.« (Mk 16,15)

Sedmorica predvoditelja podjeljuju tau svima nazočnima dok svi zajedno pjevaju završnu pjesmu za poslanje.

Pjesma za rastanak.

ZATVORI »