Kultura smrti danas je raspoznatljiva i kroz mnogobrojnu literaturu i filmove posvećene vampirima (dosta se sjetiti sage „Sumrak“). Hram vampira (Temple of the Vampire) osnovao je Lucas Martel koji tvrdi da je „jedina autentična međunarodna crkva posvećena i isključivo opunomoćena od vampirske religije, i njezinih besmrtnih vođa.“[1] Započela je djelovanje 1989. godine objavljivanjem Vampirske Biblije (The Vampire Bible) i registracijom u SAD-u. Članovi su povezani virtualno preko vlastitog web portala i preko časopisa „Lifeforce“. Pripadnost vampirskoj religiji pojedinac otkriva kao i seksualnu orijentaciju, pri čemu mu pomažu pitanja: osjećate li „zov noći“?, osjećate li se „drugčijima od ljudskoga stada i uživate li u toj različitosti? privlače li vas vampirska religija i kultura?

Poslanje Hrama vampira je pronalaženje onih koji jesu od krvi (vampiri) ali nisu svjesni svoga naslijeđa. „Vampirski credo“ podrazumjeva da članovi vampirske religije ne pripadaju običnom „stadu“ čovječanstva, da su vampiri „viša bića“ („Vampir je slijedeči korak u razvoju čovječanstva“[2]), da trebaju štovati svoj vlastiti ego, da je pojedinac superiorniji od bilo kakve skupine, plemena nacije ili vrste, život produžiti beskonačno, razum je konačno merilo sadržaja vjere,  „preživljavanje je najviši zakon“, „Moć Tame“ je prirodni zakon koji treba razumjeti i po njemu djelovati, raj i pakao ne postoje. Vampirsko vjerovanje sažeto u šest točaka izgleda ovako:

 

Fizička besmrtnost.
Nužnost preživljavanja.
Fizičko zdravlje.
Samorazumijevanje.
Komunikacijske vještine.
Osobne financije.[3]

 

U hramu obožavaju Neumrle vampire, koje zazivaju da ih preobraze iz „smrtnog“ u „besmrtni“ život. Vampirska religija bliska je Sotonskoj crkvi s kojom je i povezana. Obje zabranjuju činiti zlo bližnjima. Na web portalu povlače jasnu granicu između vampira u filmu, fikcije o vampirima, fantazije i činjenica o vampirima.[4][1] Christopher PARTRIDGE, „Hram vampira“, u: Christopher PARTRIDGE, (ur.), Enciklopedija novih religija. Nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti, Zagreb 2005., 352.

[2] http://www.vampiretemple.com/ (29. siječnja 2013.).

[4] Usp. Usp. http://www.vampiretemple.com/ (29. siječnja 2013.).

ZATVORI »