„Hram zdravlja“ je naziv za udrugu građana osnovanu 2009. godine u cilju promicanja, razvitka i unapređenja zdravlja. Predstavlja zdravistički hram sa sjedištem u Zagrebu (Gračanska cesta) koji promiće holistiko zdravlje primjenom alternativne medicine (akupunktura, astrologiju, homeopatija, joga, reiki, masaže, itd.)[1][1] Usp. http://hram-zdravlja.hr/ (9. siječnja 2013.).

ZATVORI »