Islam na Zapadu

CIJENA SUŽIVOTA

Samir Khalil Samir
Naruči knjigu
CIJENA 96 kn

Teroristički napad u Parizu 7. siječnja 2015. godine, provociran karikaturama proroka Muhameda objavljenima 2011. godine u francuskom satiričkom časopisu “Charlie Hebdo”, oslobodio je potisnute strahove od islamističkih militantnih skupina od 11. rujna 2001. godine i otvorio mogući val novog nasilja. Knjiga Islam na Zapadu libanonskog isusovca Samira Khalila Samira progovara zadivljujućom jednostavnošću o najsloženijim i najdelikatnijim temama odnosa islama i Zapada, u formi intervjua, na svima razumljiv način. (Hrvatski izdavač)

Ovo djelo predstavlja poziv na ispit razabiranja. Razgovorom sa Samirom Khalilom Samirom, svjetski priznatim stručnjakom za odnose između islama i Zapada, ova knjiga želi pružiti jasne
i dokumentirane odgovore na neka od pitanja koja nas zaokupljaju – ponekad i do samog ruba panike. (Francuski izdavač)

Samir Khalil Samir, katolički svećenik, isusovac, rođen je 10. siječnja 1938. u Kairu. Priznati je stručnjak za islam i orijentalistiku, te kao takav redoviti gost-predavač na više akademskih institucija u Europi i SAD-u. Predavač je na Papinskome orijentalnome zavodu u Rimu te ravnatelj Međunarodne udruge za arapske kršćanske studije. Matična mu je ustanova Sveučilište Svetoga Josipa u Libanonu. Utemeljio je u Bejrutu istraživačko središte CEDRAC (Centre de documentation et de recherches arabes chrétiennes) koje prikuplja bibliografiju o kršćanskome naslijeđu Bliskoga Istoka. Autor je pedesetak knjiga te preko tisuću dvjesto članaka; svjetski priznati stručnjak za kršćanski Istok, kao i odnose između islama i Zapada.

ZATVORI »