Kristov lik

U NOVIM SUVREMENIM RELIGIJSKIM VJEROVANJIMA

Michael Fuss
Naruči knjigu
CIJENA 30 kn

O djelu

Ovo djelce predstavlja kristološki supstrat glavnih misaonih pravaca na temu interpretacije lika Isusa Krista u novim religijskim pokretima renomiranog eksperta za budizam, međureligijski
dijalog, povijest religija i nove religiozne pokrete, prof.dr.sc. Michaela Fussa. Uvjereni smo da će ono poslužiti hrvatskoj čitateljskoj javnosti zainteresiranoj za ovu problematiku kao vrijedan orijentir u šumi raznih kontroverznih objava i skoro fantastičnih teorija o Isusu Kristu, osobito njegovu rođenju, skrovitim godinama života, smrti i životu post-mortem.

O autoru

MICHAEL FUSS, rođen u Bonnu (Njemačka), dijecezanski je svećenik Kölnske nadbiskupije. Teologiju, misiologiju i religijske znanosti studirao je u Bonnu i Rimu. Specijalizaciju iz indologije stekao je u Londonu i Šri Lanki. Od 1991. do 1997. predavao je Povijest religija na Sveučilištu u Freiburgu (Njemačka). Na Papinskom Sveučilištu „Gregoriana“ u Rimu predaje budizam i nove religijske pokrete, a na Papinskom Sveučilištu „Lateranum“ profesor je povijesti religija. Savjetnik je Papinskog vijeća za međureligijski dijalog. Član je raznih budističko-kršćanskih inicijativa za dijalog. Gost predavač u Baselu, Tokiju i Tajvanu. Od 1991. do 1998. voditelj je globalnog istraživačkog projekta Međunarodne federacije Katoličkih Sveučilišta o novim religijskim pokretima. Godine 1988. inicijator je prvoga teološkog dijaloga između Tenrikyo i kršćanstva. Sudionik je mnogih kongresa i skupova te autor brojnih pisanih radova.

ZATVORI »