Promocija enciklopedijskog priručnika NEW AGE I KRŠĆANSTVO
autora dr. sc. Josipa Blaževića, franjevca konventualca
(Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29A, Zagreb, 14. siječanj 2014.)

   

Admiral Davor Domazet-Lošo

Što je New age?

Mreža bez vođa, a ipak velike snage, na djelu je da u ovaj svijet uvede radikalnu promjenu. Njezini su članovi napustili temeljna shvaćanja zapadne misli i možda prekinuli kontinuitet povijesti. Ta je mreža «blaga zavjera» u znaku Vodenjaka. Zavjera bez političke doktrine. Bez proglasa. (Marilyn Ferguson)

 

Definicija New agea

Kako definirati New age – pita se autor Blažević – i napominje da je to jalov posao.

Ova dobroćudna zavjera, šira od reforme, dublja od revolucije… (str. 66. Ferguson)

New age rasprostranjenost svojih ideja duguje ponajviše medijima. (str. 88.)

Izmjena stanja svijesti – okosnica duhovnosti New agea. (str. 92.)

Jedina dogma New agea da nema dogmi. (str. 101.)

 

O masonima u Enciklopedijskom priručniku

1717. Uoči Ivandana 24. lipnja 1717. četiri masonske lože osnivaju Veliku za London i Westminster, koja će, šest godina kasnije, prerasti u Veliku ložu Engleske.

… Nesporna je činjenica da su mnogi poklonici New agea i okulisti bili, i jesu, masoni. Štoviše, doprinos masona nastanku New agea nesaglediv je. (str. 28.)

1900. U Švicarskoj otvoren prvi europski centar New agea Monte Veritá (Gora istine), analogno straozavjetnom brdu Sinaju na kojemu je Mojsije primio Deset Božjih zapovijedi, (str. 32.)

1933. u Velikoj Britaniji časopis New Britain objavio je program ostvarivanja Novog svjetskog poretka. (str. 34.)

1990. kao dvomjesečnik, počinje izlaziti Otkrivenje – časopis za pitanje Novog doba. (str. 44.)

2000. Na hrvatskom tržištu se pojavljuje posebno izdanje Stelle s naslovom «Novo doba 2000. Kraj svijeta ili dolazak Novog doba. (str. 50.)

 

Masonstvo (slobodni zidari)

Masonske institucije imaju svoje konstitucije, pravila, simbole i obrede

Obredi – ima ih devet, ali je najpopularniji i najrašireniji škotski obred, ustrojen 1801.

Simboli i alegorije – temelj masonstva

Slobodno zidarstvo je svjetska organizacija. Sami tvrde, unatoč nekim obrednim razlikama, masonstvo tvori samo jednu ložu.

Masoni su usmjereni prema onoj religiji u kojoj se svi ljudi slažu.

Ateizam je proizišao iz Konstitucije velike englesko lože, koju je proveo Veliki orijent Francuske.

Masonska je tajna ključni dio masonstva. Onog dana kad masoni prestanu biti tajnoviti, tog će dana prestati i postojati, jer tajna društva nisu zamišljena da bi koračala ruku pod ruku s narodom. Tajnost je sredstvo kojim se ta društva upravo žele urotiti protiv naroda (José Maria Caro y Rodrigez, nadbiskup Santiaga i kardinal Čilea)

Masonstvo često rabi vojne motive i izričaje te mnogo govori o ratu protiv netrpeljivosti, zagriženosti, neznanju itd. Oni su dakle vojska ljudi pod stegom, naoružana protiv neprijatelja.

Vrhovno zapovjedništvo udaljeno je od velikih orjenta i velikih loža…

Prema masonskom naučavanju savršeno stanje prirode jest stanje čovjeka, stanje u kojemu on pronalazi i održava svoje savršenstvo i blagostanje… Religija i društvo te kraljevi i svećenici uništili su to stanje, a ljudima su oduzeli njihovu primitivnu slobodu i jednakost te uništavaju njihovo bratstvo.

Geslo recimo Potvina: «Svaki je čovjek svoj svećenik i svoj kralj, svoj papa i svoj car». (str. 57.)

Nema obitelji, nego se govori o svjetskoj obitelji, nema različitih naroda, nego jedinstveni narod, nema više vjerskih zajednica, nego jedna Crkva.

Masoni ratuju protiv – društva i vlasti koja održava zajednicu, zatim vjerskih zajednica, posebno Katoličke crkve koja je najčvršći grudobran kršćanskih uvjerenja.

Eduard E. Eckert kaže: Iz objašnjenja obreda, kao iz povijesti i ispovijesti samoga reda, s pravom s može zaključiti da je slobodno zidarstvo urota protiv oltara, vlada i prava vlasništva, radi uspostave društvene i teokratske vladavine širom svijeta čije će sjedište biti u Jeruzalemu. Da bi se to ostvarilo, nužno je uništiti tri prepreke koje se tome suprotstavljaju. Crkvu, vladu i vlasništvo.

«Veliki arhitekt svemira», koji mnogi neupućeni izjednačavaju s Bogom. Prijeko je potrebno napomenuti da Sotonu slobodni zidari drže da je, zapravo, dobar Bog.

U masonstvu sve ima svoj simboliku.

Boaz i Jakim – dva počela. Masonsko trojstvo – trokut (mineralno, biljno i životinjsko – priroda) Slovo G – stvaranje (generation). Sunce – štovanje (sila prirode). Plamteća zvijezda – simbol vrhovnog velikog meštra. Kvadrat i kompas – pravičnost i jednakost. Neobrađen rascijepljen kamen – Rascijepljeni kamen je Templarski red koji masoni moraju popraviti.

Klement V, ukinuo templare 1312. u petak 13., i francuski kralj Filip VI, zvan Lijepi.

Inicijacija

Na 7. stupnju novake se zavjetuje na «rat protiv svih religija i stvarnih vladara».

U 19. stupnju – izgovaraju se riječi «Rat protiv križa Isusa Krista! Prihvati kult Lucifera, vatre i tijela».

U 30. stupnju – novaka se tjera da gazi križ pri čemu se govore ove riječi: «Zgazi ovu sliku praznovjerja, slomi je». Kada ga slomi, novak se osvećuje na tri leša, odnosno tri slike, koje predstavljaju praznovjerje, kralja i papu.

Moć

Stožeri koji zatvaraju krug moći – oružana sila, gospodarstvo, znanost i kultura.

Masoni grade moć da ta četiri stožera oblikuju prema vlastitim shvaćanjima i željama. To je moguće ako se proskribiraju četiri vrjednote – učenost, pravednost, molitva i  junaštvo.

Ideje i planovi masona mogu se svesti u poznatu rečenicu Denisa Diderota uoči Francuske revolucije: «Svijet ne će biti sretan dok posljednji kralj ne bude zadavljen crijevima posljednjeg svećenika».

Nova ‘religija’

U novoj ‘idealnoj državi’ po nacrtu i osmišljenosti masona (hijerarhijskih urotnika) sve mora biti novo pa i religija. U tom kontekstu treba promatrati njihovu zamisao da će u budućnosti biti dopuštena samo jedna religija, i to u obliku Crkve svjetske vlade. Sotonizam, luciferizam i vještičarstvo bit će, piše Johan Coleman, priznati kao legalni školski predmeti svjetske vlade, bez privatnih i crkvenih škola.

Nakon pada Berlinskog zida (1989.) rezultati ukazuju na ubrzanje ovoga plana.

Što je s Europom, tom kolijevkom Kristove civilizacije? Ona se uistinu nalazi u izvanrednom stanju ili nadziranom neredu kako to vole reći sljedbenici masonstva. S jedne strane gubi svoj klasični identitet, a s druge se stvara novi na temelju globalizacije i neodređenog i amorfnog europeizma.

Smisao ovog misaonog prevrata je da kršćanstvo, kako su to zamislili masoni, izgubi svoje središnje mjesto u Europi i da u potpunosti bude zamijenjeno novom sinkretističkom religioznošću pod imenom ‘Novo doba’, ‘New age’. I to je to…

Spajanje raznovrsnih, protuslovnih nadzora, nespojivih među sobom što u biti ‘New age’ jest, ima za cilj duhovno osiromašenje Europe i Europljanina kako bi im bio oduzet identitet, tj. ono po čemu oni jesu, to što jesu.

Umjesto žrtve i nošenja križa ‘New age’ čovjeku bez ikakve potvrde i uporišta nudi ciljeve sreće, zdravlja i blaženstva. To newageovski ‘svećenici’ postižu raznim psiho-fizičkim tehnikama promjene svijesti, za razliku od kršćanske duhovnosti koja svoj glavni cilj ostvaruje sjedinjenjem s Bogom u ljubavi. ‘New age’, dakle, nije ništa drugo, nego relativističko shvaćanje religije.

Utiranje puta religijskom relativizmu teško se može smatrati još jednom ‘Utopijom’, prolaznim modnim trendom, budući da su njegovi korijeni povijesno duboki, ideološki planovi davno iskovani, a ima i svoje učitelje, nositelje, apostole, proroke, a što je najžalosnije i pristaše.

Ono što je najbitnije u svemu tome, je to, da ‘New age’ ili ‘Novo doba’ ima postati ‘državnom religijom’ nove ‘globalne svedržave’. Već gotovo četrdeset godina ‘New age’ se tako predstavlja, i želi biti ono što je u ustavotvornoj početnici masona (hijerarhijskih urotnika) zapisano već daleke 1723. godine. Naime, ‘religija u kojoj se svi ljudi slažu’ želi biti ‘nova Crkva’, ‘novi Jeruzalem’.

Doba Vodenjaka ili vremena novih kultova

Kakav je taj vodenjački tj,. hijerarhijsko-urotnički sklad, pravda i jednakost pokazale su slike iz Abu Graiba i Guantanamoa, afganistanske,  iračke i sirijske poljane smrti, pariške i budimpeštanske automobilske lomače, argentinska stampeda poživinčenih ljudi, dansko izrugivanje svetinjama druge religije, darufske aušvicizirane scene, afrička gladna umiruća djeca, arapski i kijevski plamteći trgovi.

Razuman čovjek mora ustvrditi da su ove scene pakla ipak posljedice pseudoreligije u kojoj se svi ljudi slažu, u kojoj se postiže ostvarenje svojega ja, iskorištavaju svoji potencijali, oslobađa svoja imaginacija, primjenjuje tehnika meditacije koje nema za cilj racionalno razmišljanje, već stvaranje praznine koju će «obasjavati božanska svjetlost». Nije li ovo posljedica psiho-inženjeringa koji ljudima obećava neproblematično življenje, nudi život bez poteškoća, bez križa. Nije li ovo posljedica da Krista treba ubiti ili ga zamijeniti kako je to predlagao Lennon, misleći pritom na sebe. Nije li sve ovo posljedica činjeničnog stanja da 8 posto Amerikanaca, a i u Europi nije ništa bolje, vjeruje u horoskope, 7 posto u kristale, 9 posto u tarot karte, 11 posto vjeruje da je Bog stanje naše svijesti, 8 posto njih definira Boga kao realizaciju svojih osobnih težnja, te da 3 posto svaku osobu smatraju Bogom.

Konačno nije li ovo dokaz da ‘zavjera Vodenjaka’ u punom zamahu i da je njezin uspjeh vidljiv na svim područjima našeg osobnog i javnog života koji se očituje u golemom porastu bezumna nasilja, serijskih ubojica, pljačkaških bandi, samoubojstava tinejdžera, a u Hrvatskoj branitelja, nepogrešivim znakovima letargije, kao posljedice ‘dalekosežnih prožimanja’. Nije li sve ovo mračnjaštvo postalo dijelom našeg okoliša, opasnijim od zagađenja zraka kojeg udišemo ili terorizma i nuklearnih kojima nas plaše.

Da je doba Vodenjaka sotonski projekt pomoću kojega masoni (hijerarhijski urotnici) nastoje ostvariti promjenljivu sliku čovjeka, što naprosto znači da čovjek više ne će bi božja slika, nego slika ovozemaljskih bogova, najbolje je opisao Institut Tavistock, gdje je taj projekt i nastao.

Tavistockova definicija doba Vodenjaka glasi: to je sredstvo stvaranja nemira. Sve se odvija u tri faze – faza površnosti, faza fragmentacije i faza samoostvarenja. Ovim trima različitim faza testira se reakcija na stres koji očituju velike skupine društva.

U prvoj fazi, fazi površnosti ljudi se napadaju nečim što ne mora biti točno, odnosno to je najčešće inverzija nekog događa ili procesa.

Stalnost krize uvjetuje fragmentaciju, koja sustavno slama čvrstinu društvenog poretka ili razgrađuje vrjednote do koje neka ciljana skupina drži i koje joj mnogo znači.

U trećoj završnoj fazi ciljana skupina prelazi u ‘samoostvarenje’ kako bi pobjegla od krize ili kriznog stanja i traži utočište u lošoj prilagodbi, tj. okreće se aktivnom preglednom idealizmu ili otpadanjem od društva koji krizu ne će, ne želi ili ne može riješiti.

Društvo koje je izloženo promjenljivoj slici čovjeka ili programiranoj krizi vrjednota, a tom procesu je izložena zapadna civilizacija već punih pedeset godina, ‘samoostvarivnaje’, po Johan Colemanu, očituje se u golemim porastu uporabe droga, sa šokantnim porastom umorstava nerođene djece, u otvorenom prihvaćanju homoseksualnosti i lezbijstva, čija ‘prava’ svakog dana štiti sve veći broj zakona.

Očituje se i u užasnoj pošasti side koja preplavljuje gradove, u ptičjim i svinjskim gripama, u potpunom krahu obrazovnog sustava, u zapanjujućem porastu razvoda brakova, u povećanom broju ubojstva od kojega ostatak društva ostaje toliko šokiran da se jednostavno ne može pribrati. Takvo programirano stanje upravljanom i nadziranom krizom svoj ekstrem dostiže s golemim valom nasilja i pornografije popraćene ‘popustljivošću’ na televizijskim ekranima, u sotonskim serijskim ubojstvima, u nestanku tisuća djece, koju na ulicama kradu perverznjaci.

Psihološki učinak projekta stvaranja nemira je čovjeka učiniti nemoćnim, uvjeriti ga u nemogućnost rješavanja krize, kako bi on od nje okrenuo glavu, i kako bi se u njegovom misaonom čipu konačno stvorilo uvjerenje – zločin nije grijeh, već je probitačnost.

Zar može biti sumnje u to da je promjenljiva slika čovjeka naprosto sotonsko djelo?

Što zaključiti o vremenima novih kultova? Ništa drugo, već da promotori ‘urote Vodenjaka’ sukladno metodologijama koje osmišljava Institut Tavistock i njegove klonirane ispostave proizvode permanentnu kulturnu revoluciju po uzoru na Leva Trockog, odnosno nadzirani i upravljani kaos, u kojemu pomoću operatora, zvali se oni novi religiozni pokreti ili nova glazbena stremljena nastoje poništiti Krista kao jedinog spasitelja i donositelja vode žive. Svim tim beskrupuloznim ljudima koji kao masoni u organizacijskom smislu, kao gospodari kaosa u djelatnom smislu i kao sirene Apokalipse u nagovještajnom smislu može im se ponoviti samo ono što je zapisao evanđelist Luka, ali s malom, ili ipak ne tako malom izmjenom: “Oče, oprosti im jer znaju što čine!”

Ljudski rod (Humanum genus) enciklika pape Lava XIII. Iz 1884. – Bog će milostivo i u dobar čas spasiti ljudski rod, koji je okružen tolikim opasnostima.

ZATVORI »