Područje u kojem je New age zaorao duboku brazdu nadasve je područje medicine.[1] Pojam medicina New agea susreće se u tematskoj literaturi.[2] Newageovska medicina je “zdravstveni” ogranak pokreta New age. Zasnovana je na primjeni iscjeliteljskih tehnika i praksi preuzetih iz ezoterije, okultizma ili istočnjačkih religija koje nastoji primijeniti na iscjeljenje tijela, uma i duha, dakle cijeloga čovjeka, te se često naziva holističkom medicinom (od grčke riječi “holos” što znači sav, potpun ili cjelovit). Newageovska medicina u zadatak stavlja čovjeka „is-cijeliti“, „učiniti cijelim“, njegovo tijelo, duh i dušu, iako se ne podudara potpuno s pravim značenjem tog pojma.[3] Čovjeka smatra „ne-cjelovitim“, „ne-potpunim“. Osnovni uzrok koji čovjeka čini ne-cjelovitim je smrt, jer dokončava razvoj pojedinca, radi čega se holistička medicina bavi ontološkim, teološkim i eshatološkim problemima. Spomenuta medicina, iz samog pojma se dade jasno zaključiti, ima metafizička obilježja. Kako bi ponudila univerzalno rješenje na metafizičko pitanje uzroka smrti (grijeh, kako uče monoteističke religije, ili neznanje, kako uče istočnjačke religije) holističa medicina oslanja se na sinkretističku duhovnost gnostičkih obilježja, stranu „institucionalnim“ religijama, koju pokušava racionalizirati pseudoznanstvenom terminologijom. S obzirom da se zasniva na mističnoj antropologiji i čovjeka promatra u interakciji s okolišem, često se naziva vibracijska[4] ili ezoterijska, jer operira s mističnim energijama (chi, ki, prana…), a obuhvaća veći dio alternativne medicine. Ima vlastito objašnjenje zdravlja i bolesti, ukratko ilustrirano u slijedećim riječima:

«Ulazimo u razdoblje energetske medicine. Sve u Svemiru ima svoju frekvenciju, a vi morate napraviti samo jedno – promijeniti frekvenciju ili stvoriti frekvenciju suprotnu od sadašnje. Na taj jednostavan način možete promijeniti sve u svijetu, bez obzira je li riječ o bolesti, emocionalnim poteškoćama ili bilo čemu drugome» (B. Johnson)[5].

New age medicina nije ni po čemu “nova”, nego sabrana iz različitih izvora. Mislimo na tradicionalnu medicinu istočnih naroda (Indije, Kine i Tibeta), narodnu medicinu, terapije razvijene na religijskim i ezoterijskim principima, a nadasve na tlu psiholoških teorija kreiranih u New ageovom centru Esalen između 1960. i 1970. godina (pokret za razvoj ljudskih potencijala, samoostvarenje, samospoznaju, izmijenjena stanja svijesti, pozitivna misao). Placebo efekt je, prema riječima liječnika Ricka Ingrasci, tvorca networka u području Bostona, nediskutabilan dokaz da je svako iscjeljenje u biti samoiscjeljenje:

„Zdravlje je neposredni rezultat percepcija nas samih kao cjeline […] kad uspostavimo smisao uravnoteženog odnosa sa svemirom, preobražajem mentaliteta, odnosno promjenom ponašanja, vrijednosti, uvjerenja.“[6]


[1] O navedenoj temi održan je u Zagrebu, od 13. do 15. studenoga 2009. godine, jedinstven interdisciplinarni znanstveni simpozij pod naslovom Crkva i medicina pred izazovom alternativnih iscjeliteljskih tehnika, o čemu je izašao istoimeni Zbornik radova sa Simpozija. Po prvi puta, za istim stolom, našlo se okupljeno tridesetak eminentnih stručnjaka iz područja klasične medicine i psihijatrije, fizike, indologije, filozofije, teologije i prava, te eksponiranih predstavnika alternativne medicine u Hrvatskoj. Usp. Josip BLAŽEVIĆ (ur.), Crkva i medicina pred izazovom alternativnih iscjeliteljskih tehnika. Zbornik radova interdisciplinarnog znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu od 13. do 15 studenoga 2009. godine., Zagreb 2010. Vrijedno je spomenuti da su istom prigodom na hrvatski jezik prevedena i predstavljena uz preporuku Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva prva dva priručnika, i jedina takve vrste do sada, koji se propituju o vrijednosti alternativne medicine. Prvi je napisao talijanski liječnik Giorgio Dobrila, Alternativna medicina. Kritički vodič kroz nekonvencionalne načine liječenja. Usp. Giorgio DOBRILA, Alternativna medicina. Kritički vodič kroz nekonvencionalne načine liječenja, Zagreb 2009. Drugi, opsegom značajno veći, djelo je dvojice medicinara, Irskog doktora farmacije Dónal O’Mathúna i Američkog liječnika Walt Larimore, Alternativna medicina. Kršćanski priručnik. Usp. Dónal O’MATHÚNA-Walt LARIMORE, Alternativna medicina. Kršćanski priručnik, Zagreb 2009. Prije spomenutog Simpozija u Hrvatskoj je održano više skupova teološke naravi o odnosu vjere i zdravlja, koji svakako zaslužuju pažnju. Mi smo registrirali barem dva takva skupa o kojima su izašli Zbornici. Nediljko Ante ANČIĆ-Nikola BIŽACA (ur.), Kršćanstvo i zdravlje. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenoga skupa održanog u Splitu od 20. do 21. listopada 2005., Split 2006.; Marina JURČIĆ-Mijo NIKIĆ-Herman VUKUŠIĆ (ur.), Vjera i zdravlje. Zbornik radova s interdisciplinarnog, multikonfesionalnog i internacionalnog simpozija održanog 2. ožujka 2005., Zagreb 2005. Više o razvoju alternativne i New age medicine u Hrvatskoj, s osobitim naglaskom na HUPED (Hrvatska udruga za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu) čitatelj može nači u Zborniku Crkva i medicina pred izazovom alternativnih iscjeliteljskih tehnika. Usp. Marica MILETIĆ-MEDVED – Josip BLAŽEVIĆ, „Status questionis. Prikaz radova objavljenih u zbornicima o alternativnim iscjeliteljskihm tehnikama u Hrvatskoj“, u: Josip BLAŽEVIĆ (ur.), Crkva i medicina pred izazovom alternativnih iscjeliteljskih tehnika. Zbornik radova interdisciplinarnog znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu od 13. do 15 studenoga 2009. godine., Zagreb 2010., 33-57.

[2] Usp. John ANKERBERG-John WELDON, Encyclopedia of New Age Beliefs, Oregon, 1996.

[3] Usp. John GORDON MELTON, Nee Age Encyclopedia, Detroit-London 1990., 214-219.

[4] Usp. Richard GERBER, Medicina vibrazionale. Nuove scelte di cura e guarigione, Casale Marittimo, 1998.

[5] Rhonda BYRNE, Tajna, Zagreb 2007., 153.

[6] Marilyn FERGUSON, La conspirazione dell’Acquario. Alla scoperta dei piccoli cambiamenti che stanno per rivoluzionare il mondo, Milano, 1990., 311.

ZATVORI »