Moderna gnoza

Kad se za New age kaže da on predstavlja povratak gnosticizma, jer mu je priroda gnostička, onda se misli na modernu gnozu koja ima svoje vlastitosti, razlikuje se od antičke gnoze makar je, sadržajno, ipak riječ o istom nepresušnom izvoru. Neognosticizam New agea razlikuje se od većine antičkih gnostičkih škola jer označava psihološki stav u odnosu na svijet, tijelo i materiju. Dok posvećenici antičke gnoze mukotrpno tragaju za oslobođenjem svoje „božanske iskre“ koja je pala u materiju (koja je, podsjetimo se, djelo zlog boga, Demijurga), i u njoj zatočena, New age nema sličnih problema. Svijest (atman) New agea je holistička, priznaje jedinstvo Svega (brahmana), jer je i sama njegov sastavni dio. Materija nije shvaćena negativno kao u antičkom gnosticizmu, posljedica čega je kult tijela što ga je iznjedrio New age s brojnim terapijama, radi čega New age nema teškoća u nadilaženju dualizma tradicionalne dihotomije: materije-duha, tijela-duše.

Gnoza, bilo antička ili moderna, u odnosu na dominantnu kulturu, uvijek zauzima kritički stav koji vodi raskidu između njih dviju. Štoviše, korijeniti raskid s dominantnom kulturom, zajednička je karakteristika gnosticizma i New agea.

Kao u kasnom antičkom svijetu, u vrijeme pojave procvata gnostičkih sekti, kada se svijet nalazio u razdoblju socijalne, kulturne i religijske krize, slično se i danas (već nekoliko desetljeća), svijet nalazi u velikoj krizi, opterećen ranama minulih ratova, nacionalnih i etničkih netrpeljivosti, sloma velikih ideologija, čestih prirodnih katastrofa, elementarnih nepogoda, izbijanja oružanih sukoba, terorističkih napada, nuklearnih prijetnji, onečišćenja okoliša, otuđenosti pojedinca, širenja relativizma na moralnom, filozofskom i religijskom području.

Temeljna razlika između antičke gnoze i New agea više je u načinu njihovog izražavanja i simboličkog jezika, nego u njihovom sadržaju. Shematski, prema nacrtu A. Porcarellija, koji smo doradili i dopunili, razlike između antičke gnoze i suvremenog New agea, izgledale bi ovako:

ANTIČKA GNOZA

NEW AGE

Odnos prema dominantnoj kulturi
  • raskid s dominantnom kulturom vlastitog vremena (koju je karakterizirala helenistička kultura s filozofskim shvaćanjem prema kojemu je „svijet uređen i skladan“, utvrđen na racionalnim zakonima dostupnima ljudskom razumu).
  • predstavlja reakciju na kulturu vlastitog vremena, zauzima „antikozmički-dualistički“ stav.
  • raskid s dominantnom kulturom vlastitog vremena koju karakterizira znanstveni mentalitet (lišen holističke vizije s težnjom „dijeljenju“ i „vladanju“) s jedne strane i kršćanska vjera s druge strane.
  • predstavlja reakciju na kulturu vlastitog vremena, zauzima „panteističko-monistički“ stav, u otvorenom sukobu sa zapadnom znanošću.
Teoretske postavke 1.      Savršeni sklad božanskeplèrome. 1.      „All is One“ („Sve je Jedno“).
2.      Aktualni svijet posljedica je raskida s prvobitnim skladom djelovanjem „nižeg boga“ koji se osjeća isključen iz plèrome. 2.      Aktualni svijet posljedica je razjedinjenosti, razmrvljenosti, nesklada, koji gubi iz vida prajedinstvo svega (holizam).
3.      Kao posljedica spomenutog raskida nastaje ovaj materijalni svijet, pokvaren i zao, u kojemu se čovjek (božanska čestica) osjeća „zatočenikom“. 3.      Aktualna zapadna kršćanska kultura (dob Riba) posljedica je metafizičkog zaborava, plodovi čega su mržnja, nasilje, zloupotreba, onečišćenje okoliša, i drugo.
4.      Nužna je otkupiteljska misija u smislu „buđenja“ koja bi bila djelo nekog višeg bića. 4.      Žurno je potrebno buđenje „svjesnosti“, posredstvom „slatke zavjere“ New agea, čija će posljedica biti radikalna smjena kulturalnih paradigmi.
5.      Spasiteljski ishod gnoze je povratak čovjeka u prvobitni savršeni sklad, u božanskuplèromu iz koje potječe, čiji je sastavni dio. 5.      Spasiteljski ishod spomenutoga buđenja svjesnosti jest nastup Novoga doba (doba Vodenjaka) čija obilježja su mir, prosperitet, sklad i ljubav.

Antropologija

Čovjek je sastavljen trodimenzionalno: od tijela, duše i duha.

Uz fizičko tijelo, čovjek se sastoji od još sedam ezoterijsko-okultnih tijela (ideja je izvorno tantrička): eteričnog, osjećajnog, mentalnog, astralnog tijela, eteričnog kalupa, nebeskog i keteričnog tijela, od kojih je svako povezano s po jednom od sedam čakri. „Astralno tijelo“ može se rastaviti od fizičkoga i odlaziti na „astralna putovanja“, i u prijašnje živote.

Spasenje

Spasenje je u gnozi, „spasenjskoj spoznaji“, koja se postiže inicijacijom i otkrićem vlastite božanske naravi. Spasenje je u „holističkoj svijesti“, „spasenjskoj spoznaji“, koja se širi zahvaljujući naporu svih onih koji su već otkrili da je „sve jedno“ (brahman).

ZATVORI »