Lorensovci ili čistoistinaši

“Čista istina”

Javljam Vam se jer je mojoj prijateljici potrebna pomoć. Naime, njezin brat je uključen u sektu koju predvodi Lorens Novosel, koji sebe naziva “Apostolom Isusa Krista” (sekta djeluje pod nazivom Čista Istina). Ne znam jeste li upoznati s istoimenom sektom i čovjekom koji ju predvodi i koji sam sebe naziva apostolom. Moja prijateljica je iz katoličke obitelji i saznanje da je njezin brat u sekti utječe negativno na cijelu obitelj. Razarajuće. Svi članovi uže obitelji su u panici i strahu zbog te činjenice. Naime, njezin brat je student i redovito se družio sa mladima iz crkve (išao na duhovne obnove i sl.). On i dalje daje instrukcije u župi, ali ne prihvaća više Crkvu, Mariju i ostalo što nas Crkva uči. Ukratko rečeno, on se duhovno priprema za smak svijeta i u želji s time “duhovno se nadograđuje” preko sektaškog društva. On je član te zajednice od prvog mjeseca ove godine, ali je dosta zaintrigiran tom sektom. On je inače bio mirnijeg karaktera i prilično sramežljiv, no otkako je u sekti, trudi se s drugim ljudima i pokušava biti boljom osobom. Ne bi to bio problem, a da ta njegova želja nije proizvod sudjelovanja na tim seansama i učenju koje provodi gore navedeni Lorens. On je rekao da će biti član tog pokreta sve dok mu netko ne ponudi odgovore koje će on smatrati zadovoljavajućim, tj. odgovore koje mu nudi sekta njemu najviše odgovaraju i smatra da je to jedina istina.

Veliki je problem što nitko ne zna kako da ga se izvuče van iz te sekte, kako da mu se pristupi jer je on jako tvrdoglav u vezi s time. Roditelji su mu na rubu, ljudi ne znaju kako da reagiraju što da rade. Inače su roditelji iz B. i tamo žive, a on je s mojom prijateljicom u Z.

S poštovanjem, V.

 


 

Lorens Novosel

Javljam Vam se u nadi da ćete mi dati savjet. Inače živim u S. Cijeli život smo odgajani u vjeri. Zašto Vam ovo pišem. Desilo se to da je moja strina počela slušati Lorensa Novosela. Međutim i njeno dvoje djece idu sa njom, a ostali dvoje ne idu. Imaju četvero djece. Nastao je veliki problem u obitelji. Moj stric to ne odobrava. Oni su već duboko upali u to da je nemoguće uopće
sa njima komuniciratii jer imaju takve argumente. Strina je bila vjernica i to aktivna u crkvi. Sada se sve promijenilo otkad sluša Lorensa. Kao na primjer da nas neće hostija spasiti ni svećenici. Da sveci ne postoje. Moj stric je na rubu. Brak mu se raspada. Ona je rekla da joj nitko neće braniti da ide na te seminare. Da je ona napokon upoznala pravu istinu. Pišem Vam sve ovo jer ne znam kome se obratiti. A vidjela sam na internetu da ste Vi pisali o njemu. Moj stric ne zna što da radi. Što mu je činiti. Što god on kaže, oni imaju svoje argumente i tumače da je jedino to ispravno, a da smo mi ostali u zabludi.

Mi smo velika obitelj i svi pokušavamo pomoći ali ne ide nam. Čak je ona pokušavala nama to prenositi ali Bogu hvala nije uspjela. Ne možemo gledati da se takav jedan brak raspada. Ja Vas molim da nam pomognete. Veliki pozdrav i Bog Vas blagoslovio.

Z.

 


 

Svojim strastvenim nastupima, nema sumnje, Lorens Novosel osvaja slušatelje. Razmetanjem biblijskim citatima, poglavljima i recima, impresionira osobito one koji u životu Bibliju nikada ni pročitali nisu. Broj lorensovaca se, razvidno je, umnažava. Posljedica toga su polemike oko njegova lika, koje se najdramatičnije prelamaju preko obitelji. Mada smo o Lorensu Novoselu već pisali (Veritas, br. 5, svibanj 2015.), pisma čitatelja potvrđuju da nije na odmet neke odgovore i više puta ponoviti.

Lorensu, priznajmo iskreno, valja odati priznanje za predanost vlastitom uvjerenju koje, nažalost, s njime ne dijelimo. Sa sramom moramo priznati i da su neki njegovi prigovori na račun kršćanskih Crkava utemeljeni: poput inercije u određenim crkvenim krugovima, odsutnosti žara u evangelizaciji, prisutnosti praktičnog bezboštva ispod kršćanske fasade. Štoviše, bili bismo radosni kada bi Lorens Novosel bio pravi Apostol Isusa Krista, kako se javnosti i predstavlja, reformator Crkve poput sv. Franje ali, nažalost, on to nije. On je oponent kršćanskim Crkvama, “protestant” u duši, “slobodni strijelac”, koji nastupa s buzdovanom “čiste istine” koja je za katolike, ne zamjerite, isključivo Isus Krist: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.” (Iv 14,6). “Čista istina” je da se Ocu dolazi jedino po Isusu Kristu. Amen.

•••

Na kojim izvorima Lorens Novosel temelji svoju “čistu istinu”? Na privatnim objavama vidovnjaka što ih je Crkva osudila. U prvom redu na objavama Emanuela Swedenborga (1688.-1772.), “patrijarha” New Agea, koji je putem “kanaliziranja” od navodnog Isusa Krista primio misiju da svijetu otkrije “ezoterijsko kršćanstvo” i “duhovno značenje Biblije”. Swedenborgova groteskna
egzegeza Biblije integrirala je reinkarnaciju i hermetička načela, a njegovi sljedbenici (“svedenburžani”) nastavili su njegovu misiju kroz Crkvu Novog Jeruzalema. Na Swedenborgovim objavama crpili su nadahnuće mnogi suvremeni pokreti i sekte, među njima svoju “čistu istinu” i Lorens Novosel.

Sljedeći Lorensov izvor su objave vidovnjakinje Berthe Dudde (1891.-1965.), krojačice rođene u Liegnitzu u Šleziji (današnja Poljska), bez vjerskog znanja i pripadnosti ijednoj Crkvi, što je obilježje suvremenih duhovnih nomada, kojima pribrajamo i Lorensa Novosela. Od 15. srpnja 1937. ona kanalizira poruke od “unutarnjeg glasa”, ukupno 9.030 numeriranih jedinica, kristocentričnog sadržaja, s elementima gnostičkih, budističkih, hinduističkih i drugih sadržaja. Naučava da su apokaliptična vremena započela 12. studenoga 1953. Njezina astronomska tumačenja, ispostavilo se, proturječe znanstvenim spoznajama, a vjerske objave proturječe onoj sadržanoj u Bibliji. Lorens ih drži za “čistu istinu”.

Sljedeći izvor Lorensove “čiste istine” je Jakob Lorber (1800.-1864.), rođen u Kanjiži, između Maribora i Šentilja, čije učenje je osudio Prvi vatikanski sabor. I on se nadahnjivao na djelima Emanuela Swedenborga, kabalista Jakoba Böhmea (1575.-1624.), i drugih vidovnjaka, dok nije začuo “unutarnji glas” koji mu se obratio 15. ožujka 1840. riječima: “Ustani, uzmi svoje pero i piši!” Kao “Božji pisar”, u što je sam bio uvjeren, napisao je 25 svezaka kontroverznih objava, od kojih svaki sadrži preko 500 stranica. Egzegeza njegovih djela predstavlja Lorensovu “čistu istinu”.

Nećemo posebno isticati objave indijskog mistika Sadhu Sundar Singha (1889.-1929.), teozofa Gottfrieda Mayerhofera (1807.-1877.), nego tek pridodati kako je, “čista istina”, Lorens vlastitu misiju Apostola Isusa Krista prepoznao u “objavi” Gonde Lorber od 3. prosinca 2005. godine, koju mu je ona prenijela od Boga Oca osobno, “putem unutarnjega glasa”.

•••

Eto “čiste istine” koju tako gorljivo propovijeda neofit Lorens Novosel. U “čistoj istini” Lorensa Novosela ne trebamo tražiti kršćansko pravovjerje jer Lorens s kršćanstvom ima malo ili nikakve veze. Stoga je razumljivo što odbacuje Crkvu, euharistiju, Mariju, svece, crkvenu hijerarhiju, osporava autoritet Svetoga pisma… Umjesto na anđele, referira se na neodređeni pojam “svjetlosnih bića”. Već u Lorensovoj “kristologiji”, ako o njoj kod Lorensa uopće smijemo govoriti, susrećemo tragove modalističkog krivovjerja što ga je u 3. stoljeću zastupao Sabelije, popularan u narodu, kasnije izopćen iz Crkve, a njegovo učenje osuđeno kao krivovjerno u Carigradu 381. godine. Lorens poistovjećuje Isusa s Ocem-Jehovom, a Sveti Duh je, po Lorensu, samo manifestacija Isusova djelovanja. Jehova Stvoritelj najprije se utjelovio u Abedamu, u vrijeme prvih ljudi, potom u Isusu Kristu, pa je na križu trpio Jehova Stvoritelj osobno. Fundamentalističko tumačenje Biblije, razmetanje brojevima poglavlja i redaka, nije dokaz nečijeg poznavanja Biblije, nego robovanja slovu zakona. Nametljivo prizivanje na Duha Svetoga klimava je platforma na kojoj počiva Lorensova “karizma” iscjelitelja i apostola. Iz pristiglih pisama razvidno je kako “slobodni strijelci” mogu poremetiti skladan život u obitelji ako se ona temelji na tradicionalnim kršćanskim vrednotama koje nisu postale osobne. Zrela vjera je dug proces formacije koji traje čitav život. Umjesto čarobne formule, u navedenim slučajevima možemo sugerirati Katekizam Katoličke Crkve kao dobro polazište za raspravu sa zalutalim članovima obitelji u sektu. A puno bi bolje bilo Katekizam uzeti ranije, preventivno, prije nego zapadnu u neku sektu.

(Job, VERITAS, lipanj 2017.)
« Natrag na pojmovnik

ZATVORI »