Da bi izbjegli miješanje povijesnog poganstva i modernog poganskog pokreta isprepletenog s newageovim strujanjima, mnogi stručnjaci su, kao i suvremeni pogani, skloni radije upotrebljavati pojam »neopoganstvo«. Neopoganstvo (neopaganizam) danas predstavlja novi religiozni pokret rasprostranjen po cijelom svijetu a, prema nekim procjenama, u Americi danas broji preko milijun sljedbenika. Sam pojam poganstvo, međutim, obuhvaća više različitih podvrsta – pogani ih nazivaju tradicijama – koje se uglavnom organiziraju i djeluju bez centralizirane hijerarhije i vjerskih dogmi. Neopoganstvo je, dakle, moderni religijski pokret, nastao šezdesetih godina prošlog stoljeća, sa svim karakteristikama religije, ima svećenstvo, vlastite obrede, štuje prirodne cikluse (solsticije i ekvinocije), preferira individualnu potragu za istinom, zazire od dogmi i moralnih zabrana, miješa elemente vjere i znanosti.

Neopoganska duhovnost prilično se razlikuje od tradicije do tradicije i u sebi obuhvaća sve, od formalnih obreda do meditacije, šetnje u tišini, pjevanja, plesanja, iscjeljivanja, ekstatičnog seksa, rada s biljkama, vrtlarenja i masaže. Neopoganin u svoju duhovnost može uključiti što god mu se prohtije.

Rehabilitaciji poganstva pridonijelo je i njegovo pojavljivanje na Svjetskom parlamentu religija u Chicagu 1994. godine. Američki Savezni sud potvrdio je vještičju organizaciju wicca (witchcraft), najveću od svih poganskih tradicija, kao religiju u slučaju spora Dettmer protiv Landona 1986. godine. Spomenuti sud, u navedenom slučaju, ustanovio je da wicca posjeduje sve navedene karakteristike svojstvene jednoj religiji.

Neopoganstvo je zajednički naziv za različite tradicije, prakse i učenja, kao što su šamanizam, druidizam, eklektizam, keltska tradicija, vještičarstvo (wicca i streghe), vudu, ceremonijalna magija, misterijske tradicije, kao i različite sinkretističko-eklektičke pravce (poganstvo u kombinaciji s elementima neke religije) poput judeopoganstva, kršćanopoganstva, budistopoganstva, itd.
« Natrag na pojmovnik

ZATVORI »