Kukasti križ ili sunčev kolut (od sanskrt. svasti=sreća, zdravlje) u obliku križa sa četiri jednaka kraka, od kojih je svaki slomljen pod pravim kutom, bilo u smjeru kazaljke na satu ili smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Arheološke dekoracije u obliku svastike datiraju još iz doba neolitika a rasprostranjena je u brojnim kulturama diljem svijeta. Najrasprostranjenija je u indijskoj kulturi kao geometrijski motiv i religiozni simbol kulta sunca, osobito u hinduizmu, budizmu i jainizmu. Hitler je crnu svastiku, u bijelom krugu, na crvenoj podlozi, uzeo kao simbol nacističke Njemačke, pa je otada postala omraženi simbol diljem svijeta, čije isticanje je u nekim zemljama zakonom zabranjeno. Svastikom su se koristili moderni ekstremistički politički pokreti i neonacističke skupine pa je postala etabliranim simbolom zla.
« Natrag na pojmovnik

ZATVORI »