Na temelju suglasnosti redovitog provincijskog kapitula Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca od 15. travnja 2002. godine održanog u Zagrebu, definitorij iste Provincije na svojoj redovitoj sjednici održanoj u Zagrebu, 4. listopada 2010. godine, usvojio je projekt i odobrio osnivanje Centra Hrvatski Areopag za promicanje međureligijskog dijaloga, inauguriranog 31. listopada 2010. godine.

 

CENTAR HRVATSKI AREOPAG
ZA PROMICANJE MEĐURELIGIJSKOG DIJALOGA

 

Puni naziv institucije glasi: Centar Hrvatski Areopag za promicanje međureligijskog dijaloga Hrvatske provincije franjevaca konventualaca

U korespondenciji s inozemstvom moguća je upotreba naziva Centra na engleskom jeziku koji glasi: The Croatian Areopagus Centre for the Promotion of Interreligious Dialogue

Skraćeni naziv udruge je: HA

Sjedište udruge je: Sveti Duh 31, 10000 Zagreb

 

CILJEVI CENTRA

 Centar je osnovan s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja:

  •  dostojanstva ljudske osobe, njezinih prava i sloboda, kao izraza osnovnih potreba i težnji svakog ljudskog bića;
  • međureligijskog dijaloga, suradnje i solidarnosti među pripadnicima različitih religija, vjerskih zajednica i Crkava, kultura, svjetonazora, nacija i nacionalnih manjina, u duhu franjevačke karizme i smjernica crkvenog Učiteljstva Katoličke crkve koja u Bogu Svemogućemu vidi temelj svakoga dobra, neiscrpni izvor moralnog života i potporu dubokog smisla univerzalnog bratstva;
  •  pravde, mira i očuvanja okoliša u franjevačkom duhu.

 

DJELATNOSTI CENTRA

 Djelatnosti Centra su:

  • širenje svijesti i educiranje članstva i šire javnosti o važnosti međureligijskog dijaloga, suradnje i solidarnosti među pripadnicima različitih religija danas;
  • organiziranje međureligijskih, interdisciplinarnih i internacionalnih susreta, stručnih, studijskih i znanstvenih skupova, seminara, konferencija, festivala, javnih predavanja, tribina i okruglih stolova, ekumenskih, molitvenih, i evangelizacijskih susreta i duhovnih obnova;
  • komparativno izučavanje religija, njihovog međuodnosa i odnosa prema aktualnim društvenim pitanjima, kao i istraživanje područja bliskih vjeri, kulturi i znanosti;
  • ostvarivanje suradnje s nadležnim institucijama, pojedincima i udrugama, u zemlji i inozemstvu, koje njeguju srodne ciljeve i djelatnosti ili za njih pokazuju zanimanje;
  •  izdavanje knjiga, brošura i časopisa, audiovizualnog i drugog materijala u okviru vlastite djelatnosti;
  • organiziranje studijskih i hodočasničkih putovanja;
  • prikupljanje literature i ostalih informacija iz područja svoje djelatnosti u svrhu promicanja dostojanstva ljudske osobe, njezinih prava i sloboda, istine, pravičnosti, i međureligijskog dijaloga.

Ravnatelj Centra: dr.sc. fra Josip Blažević
Tajnik Centra: fra Vladimir Vidović

 

ZATVORI »