MI INTERNATIONAL
HRVATSKI NACIONALNI CENTAR VOJSKE BEZGRJEŠNE
CENTAR “HRVATSKI AREOPAG” ZA MEĐURELIGIJSKI DIJALOG HRVATSKE PROVINCIJE FRANJAVACA KONVENTUALACA
HRVATSKI MARIOLOŠKI INSTITUT
NADBISKUPIJSKI PASTORALNI INSTITUT
ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

prigodom 100 godina postojanja Vojske Bezgrješne organiziraju

Međunarodni znanstveni simpozij

VOJSKA BEZGRJEŠNE I MASONERIJA

16.-17. rujna 2017.

(Zagreb, Sveti Duh 31, Dvorana sv. Franje)

Program simpozija

SUBOTA, 16. RUJNA 2017.

8.30 Pozdravna riječ

Nastanak i širenje Vojske Bezgrješne

09.15 Sto godina Vojske Bezgrješne – fra Zdravko Tuba, Nacionalni asistent VB, Cres
09.40 Povijest Vojske Bezgrješne u Hrvatskoj – fra Ljudevit Maračić, prof., Zagreb
10.05 Redovničke zajednice posvećene Bezgrješnoj na hrvatskim prostorima – dr.sc. Ana Begić, KBF Zagreb
10.30 Protukršćanska gibanja Kolbeovog vremena – fra Bernardin Filinić, prof.

10.55 PREDAH

Povijest, filozofija i izvori masonerije

11.30 Tristo godina masonerije – g. Branko Šömen, književnik, Zagreb
11.55 Maksimilijan Vrhovec i slobodno zidarstvo – prof.dr.sc. Juraj Kolarić, profesor emeritus, KBF Zagreb
12.20 Ivan Meštrović i slobodno zidarstvo – g. Ivan Mužić, povjesničar, Split
12.45 Smisao masonstva – g. Ivan Mužić, povjesničar, Split
13.10 Rasprava

14.00 PREDAH ZA RUČAK

15.00 Katolički tisak o slobodnom zidarstvu u međuratnoj Jugoslaviji (1918.-1941.) – dr. sc. fra Daniel Patafta, KBF Zagreb
15.25 Filozofija masonstva – Karmela Batušić, dipl. filozof, dipl. religiolog, Zagreb
15.50 Gnostička baština u masoneriji – doc. dr. sc. Anto Barišić, KBF Zagreb

Maksimilijan Kolbe i masonerija

16.15 Masonerija u Kolbeovim spisima – dr.sc.fra Josip Blažević, Hrvatski Areopag, Zagreb
16.40 Maksimilijan Kolbe između masonerije i Vojske Bezgrješne – prof.dr.sc.fra Zbigniew Suchecki, Papinski teološki Fakultet sv. Bonaventure, Rim

17.05 PREDAH

Bezgrješna i Čudotvorna medaljica

17.40 “Ja sam Bezgrješno začeće.” Lurd i povijesni razvoj dogme o Bezgrešnom začeću – prof.dr.sc.fra Ivan Karlić, KBF Zagreb
18.05 Katarina Laboure i objava Čudotvorne medaljice – doc. dr. sc. s. Valerija Kovač, KBF Zagreb
18.30 Ratisbonneovo obraćenje posredstvom Čudotvorne medaljice – doc. dr. sc. Boris Vulić, KBF Đakovo
18.55 Rasprava

NEDJELJA, 17. RUJNA 2017.

Židovstvo i masonerija

09.00 Židovstvo i masonerija (s osvrtom na Protokole sionskih mudraca) – g. Luciano Moše Prelević, Glavni rabin u RH i Vrhovni rabin Crne Gore

Crkva i masonerija

09.25 Suvremena masonerija iz perspektive geopolitičkog stratega – admiral Davor Domazet Lošo, vojni strateg i admiral u mirovini
09.50 Interventi papa protiv masonerije – prof.dr.sc. Josip Šimunović, KBF Zagreb
10.15 Crkveno-pravni stav Katoličke crkve  prema masoneriji – prof.dr.sc. Jure Brkan, KBF, Split

10.40 Rasprava

11.10 PREDAH

Kolbeov put nove evangelizacije

11.35 Aktualnost govora o Bezgrješnoj i nova evangelizacija – doc. dr. sc. s. Marija Pehar, KBF Zagreb
12.00 Bezgrješna, žarišna točka teologije, duhovnosti i apostolata sv. Maksimilijana Kolbea – gđica Margareta Jozinović, mag.theol., Zagreb
12.25 Kolbeov misijski žar – prof.dr.sc. Jure Zečević, KBF Zagreb
12.50 Kolbeova medijska aktivnost u službi apostolata i nove evangelizacije – prof.dr.sc. Danijel Labaš, Hrvatski studiji, Zagreb
13.15 Trijumf ljubavi do kraja. Nova evangelizacija ukorijenjena u radikalnom svjedočanstvu – doc.dr.sc. fra Raffaele di Muro, predsjednik Međunarodne udruge Vojske Bezgrešne, Papinski teološki Fakultet sv. Bonaventure, Rim
13.35 Rasprava

14.00 ZAVRŠETAK SIMPOZIJA

ZATVORI »